N485 (Chalet)

N485 (Chalet)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 110, 98, 87 (6E6257)

LAB вредност: 42.72, 3.53, 8.72

Exact NCS shade: 6807-Y25R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 7010-Y30R

ΔE за стандардна нијанса: 3.1