N494 (Nephrite)

N494 (Nephrite)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Tunto Colour Card


База на бојата: C

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 130, 140, 131 (828C83)

LAB вредност: 57.34, -5.34, 2.78

Exact NCS shade: 4807-G07Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 5005-G20Y

ΔE за стандардна нијанса: 2