N499 (Basalt)

N499 (Basalt)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 103, 105, 105 (676969)

LAB вредност: 44.22, -0.89, -0.27

Exact NCS shade: 6801-B72G

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 7000-N

ΔE за стандардна нијанса: 2