N500 (Agate)

N500 (Agate)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Tunto Colour Card


База на бојата: A

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 142, 150, 158 (8E969E)

LAB вредност: 62.18, -1.84, -4.86

Exact NCS shade: 4107-R92B

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 4005-R80B

ΔE за стандардна нијанса: 1.7