S302 (Grapefruit)

S302 (Grapefruit)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 3

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 234, 194, 77 (EAC24D)

LAB вредност: 80.87, 4.59, 59.31

Exact NCS shade: 1155-Y01R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1060-Y

ΔE за стандардна нијанса: 2