S309 (Equator)

S309 (Equator)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 3

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 225, 135, 46 (E1872E)

LAB вредност: 66.83, 30.19, 60.24

Exact NCS shade: 1373-Y30R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1080-Y30R

ΔE за стандардна нијанса: 2