S311 (Heat)

S311 (Heat)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 3

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 210, 137, 78 (D2894E)

LAB вредност: 65.39, 24.55, 43.97

Exact NCS shade: 2054-Y33R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 2060-Y30R

ΔE за стандардна нијанса: 1.5