S327 (Dahlia)

S327 (Dahlia)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 3

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 189, 82, 98 (BD5262)

LAB вредност: 51.90, 45.46, 17.61

Exact NCS shade: 1466-Y98R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1070-R

ΔE за стандардна нијанса: 2.1