S338 (Cyclamen)

S338 (Cyclamen)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 3

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 165, 95, 134 (A55F86)

LAB вредност: 51.17, 34.34, -5.72

Exact NCS shade: 2648-R27B

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 2050-R30B

ΔE за стандардна нијанса: 4.6