S348 (Spell)

S348 (Spell)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 106, 116, 148 (6A7494)

LAB вредност: 49.22, 2.86, -18.25

Exact NCS shade: 4526-R71B

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 4030-R70B

ΔE за стандардна нијанса: 3.5