S352 (Bluewing)

S352 (Bluewing)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 122, 146, 182 (7A92B6)

LAB вредност: 60.23, -1.76, -21.00

Exact NCS shade: 3031-R80B

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 3030-R80B

ΔE за стандардна нијанса: 1