S373 (Bosphorous)

S373 (Bosphorous)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 94, 141, 124 (5E8D7C)

LAB вредност: 54.54, -22.40, 2.39

Exact NCS shade: 3931-B86G

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 4030-B90G

ΔE за стандардна нијанса: 1