S386 (Foliage)

S386 (Foliage)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 3

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 171, 172, 129 (ABAC81)

LAB вредност: 69.76, -6.67, 20.67

Exact NCS shade: 2822-G58Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 3020-G50Y

ΔE за стандардна нијанса: 1.7