S402 (Pumpkin)

S402 (Pumpkin)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 3

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 199, 134, 75 (C7864B)

LAB вредност: 63.00, 21.46, 42.31

Exact NCS shade: 2552-Y29R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 2050-Y30R

ΔE за стандардна нијанса: 3