S405 (Inca)

S405 (Inca)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 3

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 180, 114, 86 (B47256)

LAB вредност: 56.31, 24.92, 28.87

Exact NCS shade: 3044-Y54R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 3040-Y50R

ΔE за стандардна нијанса: 2.4