S427 (Charm)

S427 (Charm)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 166, 160, 173 (A6A0AD)

LAB вредност: 67.37, 4.80, -5.46

Exact NCS shade: 3211-R48B

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 3010-R50B

ΔE за стандардна нијанса: 1.1