S430 (Incense)

S430 (Incense)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 154, 162, 178 (9AA2B2)

LAB вредност: 67.03, -0.55, -8.65

Exact NCS shade: 3213-R75B

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 3010-R80B

ΔE за стандардна нијанса: 2.2