S431 (Delft)

S431 (Delft)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 97, 118, 144 (617690)

LAB вредност: 48.85, -2.83, -16.73

Exact NCS shade: 4724-R86B

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 5020-R80B

ΔE за стандардна нијанса: 2.3