S436 (Regatta)

S436 (Regatta)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 118, 146, 160 (7692A0)

LAB вредност: 58.85, -7.92, -11.50

Exact NCS shade: 3722-B03G

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 4020-B10G

ΔE за стандардна нијанса: 2.2