S440 (Silk Road)

S440 (Silk Road)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 115, 142, 140 (738E8C)

LAB вредност: 57.00, -11.15, -2.80

Exact NCS shade: 4317-B54G

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 4020-B50G

ΔE за стандардна нијанса: 2