S451 (Arbour)

S451 (Arbour)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 150, 147, 103 (969367)

LAB вредност: 60.57, -4.73, 22.80

Exact NCS shade: 3924-G70Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 4030-G70Y

ΔE за стандардна нијанса: 2