S460 (Caravan)

S460 (Caravan)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 157, 138, 108 (9D8A6C)

LAB вредност: 59.21, 3.92, 18.77

Exact NCS shade: 4316-Y08R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 4020-Y10R

ΔE за стандардна нијанса: 2