S468 (Star anise)

S468 (Star anise)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 114, 91, 76 (725B4C)

LAB вредност: 40.92, 8.79, 13.24

Exact NCS shade: 6515-Y41R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 6020-Y40R

ΔE за стандардна нијанса: 3.6