S484 (Conglomerate)

S484 (Conglomerate)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Tunto Colour Card


База на бојата: C

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 152, 136, 116 (988874)

LAB вредност: 58.36, 3.85, 13.17

Exact NCS shade: 4610-Y21R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 5010-Y10R

ΔE за стандардна нијанса: 1.9