S491 (Petrol)

S491 (Petrol)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 88, 103, 109 (58676D)

LAB вредност: 42.23, -4.99, -6.07

Exact NCS shade: 6412-B10G

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 7010-B10G

ΔE за стандардна нијанса: 3.4