S500 (Surf)

S500 (Surf)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 118, 123, 130 (767B82)

LAB вредност: 51.67, -0.86, -4.25

Exact NCS shade: 5606-R85B

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 6005-R80B

ΔE за стандардна нијанса: 3.2