S503 (Arctic Fox)

S503 (Arctic Fox)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Interior Colours Card


База на бојата: AL

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 242, 242, 237 (F2F2ED)

LAB вредност: 95.57, -0.95, 2.41

Exact NCS shade: 0402-G55Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 0502-G50Y

ΔE за стандардна нијанса: 1.4