V353 (Reverie)

V353 (Reverie)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 158, 180, 205 (9EB4CD)

LAB вредност: 72.61, -3.19, -14.85

Exact NCS shade: 2023-R83B

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 2020-R80B

ΔE за стандардна нијанса: 1.5