V376 (Mermaid)

V376 (Mermaid)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 114, 139, 122 (728B7A)

LAB вредност: 55.47, -13.37, 4.85

Exact NCS shade: 4418-B99G

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 4020-G

ΔE за стандардна нијанса: 1.8