V384 (Canal)

V384 (Canal)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Interior Colours Card


База на бојата: A

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 175, 188, 157 (AFBC9D)

LAB вредност: 74.61, -9.49, 12.49

Exact NCS shade: 2218-G30Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 2020-G30Y

ΔE за стандардна нијанса: 2