V389 (Yellow transparent)

V389 (Yellow transparent)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 3

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 225, 218, 154 (E1DA9A)

LAB вредност: 86.62, -5.52, 30.17

Exact NCS shade: 1024-G81Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1020-G80Y

ΔE за стандардна нијанса: 2