V396 (Toffee)

V396 (Toffee)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 3

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 193, 159, 118 (C19F76)

LAB вредност: 68.81, 8.63, 26.25

Exact NCS shade: 2824-Y23R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 3030-Y20R

ΔE за стандардна нијанса: 3.3