V402 (Amaretto)

V402 (Amaretto)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 3

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 214, 167, 121 (D6A779)

LAB вредност: 73.04, 13.57, 30.73

Exact NCS shade: 2030-Y30R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 2030-Y30R

ΔE за стандардна нијанса: 0.7