V403 (Savannah)

V403 (Savannah)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 3

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 212, 155, 107 (D49B6B)

LAB вредност: 70.00, 17.28, 33.92

Exact NCS shade: 2136-Y33R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 2040-Y30R

ΔE за стандардна нијанса: 1.1