V418 (Rustic)

V418 (Rustic)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 181, 121, 118 (B57976)

LAB вредност: 58.54, 24.29, 13.40

Exact NCS shade: 2834-Y88R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 3030-Y90R

ΔE за стандардна нијанса: 1.7