V423 (Oleander)

V423 (Oleander)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 203, 161, 172 (CBA1AC)

LAB вредност: 71.75, 17.89, 1.95

Exact NCS shade: 1726-R12B

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 2020-R10B

ΔE за стандардна нијанса: 3