V425 (Heather)

V425 (Heather)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 141, 114, 130 (8D7282)

LAB вредност: 52.16, 13.92, -3.20

Exact NCS shade: 4420-R28B

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 4020-R20B

ΔE за стандардна нијанса: 3.5