V431 (Sandman)

V431 (Sandman)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 129, 149, 171 (8195AB)

LAB вредност: 61.10, -3.34, -14.00

Exact NCS shade: 3421-R86B

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 3020-R90B

ΔE за стандардна нијанса: 2.6