V446 (Fen)

V446 (Fen)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 193, 195, 175 (C1C3AF)

LAB вредност: 78.51, -3.51, 9.15

Exact NCS shade: 2109-G55Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 2010-G60Y

ΔE за стандардна нијанса: 1.2