V447 (Serpentine)

V447 (Serpentine)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Tunto Colour Card


База на бојата: A

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 173, 178, 165 (ADB2A5)

LAB вредност: 72.23, -3.84, 5.53

Exact NCS shade: 2907-G35Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 3005-G50Y

ΔE за стандардна нијанса: 1.3