V449 (Jade)

V449 (Jade)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Tunto Colour Card


База на бојата: A

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 171, 172, 145 (ABAC91)

LAB вредност: 70.13, -4.24, 12.76

Exact NCS shade: 3013-G58Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 3010-G70Y

ΔE за стандардна нијанса: 1.1