V451 (Olive grove)

V451 (Olive grove)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 194, 189, 154 (C2BD9A)

LAB вредност: 76.73, -2.79, 17.29

Exact NCS shade: 2214-G79Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 2010-G80Y

ΔE за стандардна нијанса: 3.1