V454 (Bay leaf)

V454 (Bay leaf)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 211, 199, 161 (D3C7A1)

LAB вредност: 80.91, -0.86, 19.63

Exact NCS shade: 1715-G93Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1515-G90Y

ΔE за стандардна нијанса: 1.8