V459 (Rope)

V459 (Rope)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 197, 183, 158 (C5B79E)

LAB вредност: 75.67, 1.70, 13.98

Exact NCS shade: 2409-Y11R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 2010-Y20R

ΔE за стандардна нијанса: 1.6