V463 (Desert)

V463 (Desert)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 3

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 183, 157, 129 (B79D81)

LAB вредност: 67.38, 6.48, 18.49

Exact NCS shade: 3215-Y27R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 3020-Y20R

ΔE за стандардна нијанса: 2.5