V466 (Lama)

V466 (Lama)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 188, 167, 144 (BCA790)

LAB вредност: 70.53, 5.03, 14.71

Exact NCS shade: 2911-Y31R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 3010-Y30R

ΔE за стандардна нијанса: 0.5