V477 (Stonehenge)

V477 (Stonehenge)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 155, 131, 120 (9B8378)

LAB вредност: 57.63, 8.40, 9.98

Exact NCS shade: 4412-Y63R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 5010-Y50R

ΔE за стандардна нијанса: 3.7