V481 (Shantung)

V481 (Shantung)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 186, 175, 173 (BAAFAD)

LAB вредност: 73.14, 3.91, 3.07

Exact NCS shade: 2706-Y88R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 3005-Y80R

ΔE за стандардна нијанса: 1.5