V484 (Driftwood)

V484 (Driftwood)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Interior Colours Card


База на бојата: A

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 193, 182, 167 (C1B6A7)

LAB вредност: 75.15, 2.08, 8.83

Exact NCS shade: 2605-Y30R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 2005-Y40R

ΔE за стандардна нијанса: 3