V487 (Cloister)

V487 (Cloister)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 188, 185, 176 (BCB9B0)

LAB вредност: 75.69, -0.08, 4.92

Exact NCS shade: 2603-Y05R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 2502-Y

ΔE за стандардна нијанса: 0.7